Articolul se referă la temele:

Asistența Parentală Profesionistă — alternativa adopției1

Asistența Parentală Profesionistă — alternativa adopției

Nu oricine se decide să adopte un copil. Pe unii îi sperie gândul că vor fi legați pe viață de cineva pe care nu-l cunoaște atât de bine, se tem că nu vor face față rolului de părinți, că nu vor corespunde așteptărilor acestui copil. Altora, din motiv că serviciul, mediul ambiant nu le permite permanet să fie acasă, le este frică că nu vor reuși să-i ofere copilului tot de ce acesta ar avea nevoie. Să nu uităm și de procedura complicată a adopției (anterior, v-am prezentat aspectele legale ale adopției).

Serviciul de Asistență Parentală Profesionistă vine în ajutor acestor oameni. Elisaveta Iurcu, specialist principal Direcția Asistență Socială și Protecția Copilului Orhei, ne-a vorbit detaliat despre acest serviciu.

Dna Iurcu, ce reprezintă Asistența Parentală Profesionistă?

Asistența Parentală Profesionistă (APP) este un serviciu social, care oferă copilului îngrijire familială substitutivă în familia asistentului parental profesionist, în baza delimitării între autoritatea locală şi asistentul parental profesionist a drepturilor şi obligaţiilor referitor la protecţia drepturilor şi intereselor legale ale copilului. Pentru copiii separați de familia lor naturală, acest serviciu de asistență este una dintre cele mai bune soluții, doar în aceste familii el este îngrijit, educat.

Sunt mai multe tipuri de serviciu de asistență parentală?

Da, avem 4 tipuri:

 • Plasament de lungă durată — până la atingerea de către copil a vârstei majoratului.
 • Plasament de scurtă durată — perioada de plasament nu depăşeşte 12 luni.
 • Plasament de urgenţă — pentru o perioadă de 72 de ore, fără aprobarea plasamentului de către Comisia raională pentru protecţia copilului aflat în dificultate. Termenul de 72 de ore poate fi extins pentru perioada de evaluare, însă nu trebuie să depăşească termenul de o lună.
 • Plasament de răgaz — planificat pentru o perioadă de până la o săptămână, care are loc în mod regulat şi are drept scop de a-i oferi copilului şi părinţilor acestuia răgaz, şi permiţând menţinerea pe termen lung a copilului în familia sa. Acest tip de plasament poate fi aplicat și pentru asistenţii parentali profesionişti (pe timp de concediu).

Care copii, în afară de cei de la orfelinate, pot fi crescuți, îngrijiți și educați de către un asistent parental profesionist?

Beneficiarii serviciului de APP sunt copiii în situaţie de risc şi mame minore sau tinere, care se află temporar sau permanent într-una din situaţiile atestate:

 • Copii lipsiţi temporar sau permanent de mediul familial.
 • Copii ale căror necesităţi speciale nu pot fi asigurate de familia biologică.
 • Copii, care sunt sau pot deveni victime ale unor forme de violenţă, neglijenţă sau de exploatare în timp ce se află în îngrijirea unuia sau ambilor părinţi, a reprezentantului legal sau a oricărei alte persoane responsabile de îngrijirea acestuia.
 • Copii, care au vârsta de până la 14 ani şi au săvârşit o încălcare de lege, dar nu poartă răspundere penală.
 • Copii, care au între 14 şi 18 ani şi le-a fost aplicată pedeapsă penală fără privaţiune de libertate sau au fost eliberaţi de răspundere penală.
 • Pot beneficia și copiii, care au fost temporar plasați în serviciul rezidențial și nu pot fi reintegrați în familiile biologice.

Cum putem deveni Asistenți Parentali Profesioniști?

Există un regulament-cadru, aprobat prin hotarâre de Guvern, în care este stipulată procedura de angajare și cerințele făță de aisitentul parental profesionist.

Persoana, doritoare de a deveni asistent parental profesionist, depune o cerere la primărie, la asistentul social sau la secţia de Asistenţă Socială Raională, în care anunţă autorităţile că dorește să devină Asistent Parental Profesionist. Va prezenta un set de acte despre starea sănătăţii, venitul familiei, spaţiul locativ de care dispune, etc. După depunerea cererii, asistentul social din localitate vine acasă pentru a efectua o evaluare. În baza evaluării şi a setului de acte depuse, comisia ia o decizie finală privitor la înfiinţarea serviciului de Asistenţă Parentală Profesionistă.

În cazul în care decizia comisiei este una afirmativă, dvs. veți fi angajat în câmpul muncii, veți primi un salariu (în dependenţă de experienţa de muncă şi studii, acesta poate fi de 800-1100 de lei lunar), o să aveți poliţă de asigurare medicală şi carnet de muncă, contract individual de muncă.

Ce sprijin oferă statul?

Copiii plasați în serviciu de APP beneficiază de indemnizația lunară pentru întreținere și conform evaluării individuale de pensie, alocație (cazuri individuale). Prin hotărârea de Guvern Nr. 924 din 31.12.2009, au fost aprobate mărimile alocaţiilor pentru copiii plasaţi în serviciul de asistenţă parentală profesionistă.

Alocaţie unică la plasament:

 • 3000 de lei (plasament de lungă durată);
 • 3000 de lei (plasament de scurtă durată);
 • 500 de lei (plasament de urgenţă);
 • 250 de lei (plasament de răgaz).

Alocaţia lunară constituie 28 de lei/zi (pentru toate tipurile de plasament).

Alocaţia anuală pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, produse igienico-sanitare:

 • 3000 de lei (plasament de lungă durată);
 • 3000 de lei (plasament de scurtă durată).

Alocaţia unică la împlinirea vârstei de 18 ani:

 • 1000 de lei (plasament de lungă durată);
 • 1000 de lei (plasament de scurtă durată).

Este mai ușor să obții adopția unui copil, dacă ai fost Asistent Parental Prefesionist?

Indubitabil! Este foarte bine pentru persoanele care doresc sa adopte copii, să presteze serviciul de APP.

Nu vă temeți că copiii plasați în aceste familii pot fi luați doar pentru bani, pot fi puși la munci grele? Cine monitorizează creșterea și educarea lor în cadrul acestor familii?

Copiii din plasament sunt monitorizați conform regulamentului și sunt în permanență în vizorul specialiștilor. De asemenea, obligatoriu, sunt organizate întâlniri cu părinții biologici și cu membrii familiei extinse. Copilul plasat în serviciul de APP este în vizorul echipei multidisciplinare din localitate — medicul de familie, educator sau profesor. Este imposibil să fie încălcate drepturile copiilor și să fie puși la munci grele sau alte lucruri.

Casa de tip familial, de asemenea, este un serviciu ce oferă copiilor îngrijire. Prin ce se deosebește de APP?

Casa de tip familial este, precum ați menționat și dvs., un serviciu pentru copii rămași fără îngrijire părintească, dar ea poate fi instituită doar de la 3 copii. Astfel încât împreună cu copiii biologici să nu depășească numărul de 7 copii. Deci, în casa de tip familie pot fi 7 copii și nu mai mulți. Părintele, care este numit părinte-educator, trebuie să îndeplinească anumite cerințe. Copiii, în casa de tip familie, pot fi plasați pe un termen de până la 18 ani.

În republică sunt 84 de case de copii de tip familial, care prestează servicii pentru 346 de copii rămași fără ocrotire părintească.

Anul trecut, 206 familii de asistenți parentali profesioniști din republică au oferit servicii de îngrijire pentru 314 copii.
Sursa: Familia.md
Îmi place

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Comentariul dvs.

Dacă tema abordată v-a trezit interes, puteți să, lăsați un comentariu

Comentarii 1

Sortare
 • Nou
 • Anterior

Parteneri noi

Cele mai interesante

Teme populare a rubricii «Planificare»

Articole populare a rubricii «Planificare»