pazl

SelEng Studio 5

General

SelEng Studio a fost fondat la Chișinău pe data de 1 iunie 2009 și actualmente se impune prin calitatea serviciilor propuse, profesori cu o înaltă calificare și nu în ultimul rînd prin eficienţa lucrului echipei SelEng Studio, care este capabilă de a vă sfătui şi de a vă și îndruma spre alegerea programului de studii necesar.

Studierea limbii engleze la SelEng Studio este bazată pe metoda comunicativă, ceea ce înseamnă că procesul de studii decurge doar în limba engleză. Nu este exclus că vă puteţi întreba "Cum e posibil dacă majoritatea începe studierea limbii engleze practic de la zero?" Răspunsul este foarte simplu – profesorul explică sensul cuvintelor necunoscute cu ajutorul gesturilor, desenelor, exemplelor sau altor cuvinte, care sunt cunoscute studentului, aplicînd astfel principiul alegerii sinonimelor și antonimelor. Datorită acestei metode studenții încep să gîndească în limba engleză, ceea ce ajută la întărirea cunoștințelor acumulate. În același timp, această metodă este eficientă în condiţiile în care studenţii din aceeaşi grupă pot avea ca limbă maternă atît limba rusă cît şi cea română.

Noi avem atitudine creativă faţă de procesul de studii și pe lingă cursurile de bază, în procesul cărora se formează abilităţile de citire, scris, audiere și vorbire, studenţii au posibilitatea de a se reuni în cluburi conform intereselor proprii şi de a aplica în practică cunoştinţele acumulate pe parcursul lecţiilor.

Grupele cu număr redus de studenţi, atmosferă de prietenie, integrarea elementelor de creație în procesul de studii, întîlnirile cu purtătorii limbii engleze, excursii și posibilitatea de a alege nivelul de studii vă vor ajuta să posedați uşor toate aspectele limbii și să dezvoltați maximal acelea, de care aveţi nevoie.

Dorim să accentuăm că studiile în SelEng Studio durează în tot cursul anului. Așadar, dvs. puteți să vă înscrieți la cursuri în orice moment convenabil. Toți candidații susțin o testare destul de uşoară, care constă din partea verbală şi cea de scris, şi se petrece într-o atmosferă de prietenie. Partea de scris este un test gramatical. Partea verbală a testului ajută profesorul nu doar să evalueze cunoștințele studentului, dar și să facă cunoştinţă cu deosibirile de caracter ale acestuia. Datorită acestui proces, studentul este plasat în grupa corespunzătoare, în care el îşi va putea liber arăta capacităţile.

La absolvirea cursului, studenţilor SelEng Studio li este înmînat certificatul care confirmă absolvirea cursului.Numărul de persoane în grupă: 10-15.
Testare preventivă: gratuit.
Orarul şi durata lecţiilor: 2 ori în săptămână (8 lecţii), 1 lecţie = 2 ore academice = 1 oră şi 30 minute (curs de comunicare).
Durata unui nivel: 5 nivele de studii. Fiecare nivel este asimilat pe parcursul unui an de studii (septembrie-mai).
Suplimentar: posibilitatea de a studia limba prin intermediul Skype-ului. Seminare şi training-uri pentru studenţi, la gramatica şi vocabularul limbii engleze, atât pentru cei care studiază limba engleză, cât şi pentru profesori. Pregătire pentru Trinity, FCE, IELTS, TOEFL.
Preţul studiilor pentru un nivel: 1 an — 3350 de lei. Aproximativ 420 de lei pe lună (plata poate fi efectuată lunar).
Certificat care atestă finalizarea cursurilor: La finalizarea studiilor, persoanele care au frecventat cursurile "SelEng Studio" obţin Certificat de finalizare a cursurilor după modelul stabilit de Ministerul Educaţiei.

Opinii

Opinia dvs.

Dacă aveți ceva de raportat despre companie, puteți să lăsați un comentariu

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

pazl

Noutățile partenerilor