Grădinița-creșa №96 (Botanica) 0

"Să ne dăm toată silinţa să facem din copil un OM şi un CARACTER" (Liviu Rebreanu).

Instituţia preşcolară nr. 96 este o instituşie modernă de instruire preşcolară, permite fiecărui copil să se dezvolte liber, integral şi armonios, să dobîndească cunoştinşe , capacităţi şi atitudini necesare activităţii viitoare în şcoală şi societate, formează copiilor un comportament tolerant care stimulează respectul, înţelegerea şi cooperarea şi îi implică în acţiunile comunităţii.

Misiunea grădiniţei noastre este educarea şi pregătirea copiilor într-un mediu educaţional cît mai atractiv, cultivîndu-le aptitudinile şi formîndule deprinderile integrării în societate, încurajînd formarea unor atitudini şi comportamente bazate pe creativitate, comunicare, curiozitate, independenţă, promovînd toleranţa şi înţelegerea. Ne propunem: să asigurăm copiilor o îngrigire şi o educaţie de calitate, care să îndeplinească aşteptările bineficiarelor, conform standartelor de calitate; să promovăm o ofertă educaţională atractivă, care să permită copiilor dezvoltarea abilităţilor şi deprinderilor pentru ariile curriculare preferate; să implicăm familia şi comunitatea în dezvoltare şi educarea co- piilor.

Prezentare unităţii de învăţămînt Date generale Instituţia preşcolară nr.96 despre instituţie: str. Zelinschii 12/2, mun. Chişinău tel: 554-20 Scurt istoric Instituţia preşcolară nr.96 funcţionează din decembrie 1966. Este o clădire tip cu 12 grupe conform proiectului În prezent activează 11 grupe , constituind în total 300 copii.

În anul 2002 in baza deciziei Primăriei mun. Chişinău nr. 6/12-5 din 10.12.2002 o sală de grupă a fost arendată de către Centrului de familie "Compasiune". Limba de instruire este română, iar forma de proprietate :de stat, tip general, cu regim de 12 ore ( 7 – 19 ). Grădiniţa dispune de săli de grupă spaţioase, pregătite cu grijă pentru a crea micuţilor confortul şederii cît şi plăcerea revenirii.

Asigurarea bazei didactice a instituţiei preşcolare nr.96 pe parcursul anilor 2006-2010 a fost în vizorul administraţiei grădiniţei, comitetului părintesc din instituţie şi a DETS s-l Botanica.

Instituţia preşcolară nr. 96 a fost asigurată de către DETS s-l. Comitetele părinteşti din instituţie au contribuit la asigurarea didactică a grupelor. Cu ajutorul părinţilor au fost procurate în fiecare grupă din grădiniţă literatură metodică pentru copii, seturi de tablouri pentru dezvoltarea limbajului şi comunicării, educaţia pentru sănătate, familiarizarea cu mediul ambiant, jucării etc. Părinţii din instituţie au adus şi ei o mare contribuţie la îmbogăţirea bazei materiale a grupelor, la reparaţii curente: efectuarea reparaţiilor curente în fiecare grupă către începerea anului şcolar efectuarea reparaţiei capitale a blocului sanitar pentru colaboratorii instituţiei. procurarea veselei pentru copii. procurarea albiturilor, ştergarelor pentru copii. procurarea mobilei pentru centrele de activitate. procurarea covoarelor pentru sala muzicală. instalarea nisipierilor pe terenurile de joacă. Toate bunurile materiale, materialele didactice procurate de părinţi sunt luate la evidenţa contabilă de către contabilitatea DETS s-l Botanica.

Resurse materiale şi finaciare - Vestiare - Bucătărie - Cabinet medical - Magazie alimente - Curte de joc - Teren sportiv - Grupuri sanitareParteneri sociali implicaţi în proiectul de dezvoltare Grădiniţa are ca parteneri sociali - părinţii - administraţia publică locală - centrul de Sănătate Publică - mass-media - biserica - biblioteca pentru copii Ştefan cel Mare - liceul " E. Alistar", "Iu. Hajdeu". Regulamentul de ordine interioare elaborat, supus atenţiei instituţiei şi aprobat cuprinde norme privind activitatea pe diferite compartimente şi comisii de lucru, precum şi fişele postului pentru toate categoriile de personal.

Informație de contact

or. Chișinău
str. Zelinski, 12/2

Tel.: 022 55-42-01

grad96@chisinauedu.md

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Opinii

Opinia dvs.

Dacă aveți ceva de raportat despre companie, puteți să lăsați un comentariu