Grădinița & Liceul Privat "Elitex" 9

Grădiniţa — program educativ

Grădiniţa — program educativ

Programul educativ al grădiniţei este deosebit prin diversitatea activităţilor opţionale care se desfăşoară cu specialişti care vor realiza echipă cu educatoarele de la grupă.

Diversitatea programului şi a serviciilor oferite de grădiniţă favorizează dezvoltarea liberă a copilului şi orientarea către valorificarea aptitudinilor native ale copilului.

Realizând obiectivele majore pentru educaţia timpurie, care vizează:

 • dezvoltarea integrală normală şi deplină a copilului, valorificându-se potenţialul fizic şi psihic al acestuia, respectându-se nevoile sale afective şi specificul activităţii sale de bază — jocul;
 • dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini şi conduite noi;
 • descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
 • sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.

Am elaborat un program educativ care să răspundă la aşteptările părinţilor şi societăţii, bazat pe următoarele activităţi.

Activităţi curriculare:

 • Cunoaşterea mediului înconjurător;
 • Educarea limbajului;
 • Matematica;
 • ABC-ul;
 • Scrisul;
 • Logica;
 • Educaţia muzicală;
 • Educaţia fizică;
 • Educaţia artistico-plastică (Modelarea, Desenul);
 • Educaţia ecologică;
 • Educaţia pentru societate;
 • Datini şi obiceiuri naţionale.

Activităţi opţionale (incluse în taxă):

 • Consiliere psihologică/logopedică;
 • Limba engleză;
 • Limba franceză;
 • Clubul de pian;
 • Educaţia rutieră "Micul Pieton";
 • Educaţia bunelor maniere;
 • Cercul "Micii Gospodari";
 • Educaţia creştină;
 • Educaţia pentru sănătate.

Activităţi recreative:

 • Activităţi în aer liber;
 • Plimbări în parc;
 • Vizite la Grădina Zoologică, Grădina Botanică;
 • Vizite la teatre, muzee;
 • Excursii tematice.

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.