pazl

Engleza/germana — ușor și degajat!5

Profesoara de limba engleză, Oxana Zefirova, este devotată profesiei sale deja de 22 de ani, și în tot acest timp nici pentru o secundă n-a avut dubii că a făcut o alegere corectă. Atunci când profesorul este o persoană creativă, întotdeauna se simte mărginit într-un cadru didactic obișnuit, vrea o mai mare libertate și noi descoperiri în domeniul pedagogiei. Din acest motiv, ideea creării unei școli proprii de studiere a limbilor străine a devenit pentru Oxana una evidentă.

În iunie 2009, a apărut SelEng Studio — studio de studiere a limbii engleze, iar acum și a limbii germane, unde principiul fundamental al pedagogilor este cel de a-și iubi cu ardoare profesia, iar principalul slogan al discipolilor — de a însuși limba străină ușor și degajat, pentru a o poseda ca pe limba maternă.

În hol am observat câțiva adolescenți deghizați în costume: avea loc repetiția generală înainte de spectacolul care urma să fie prezentat seara. Din fotografiile expuse pe pereți, priveau copii și adulți, băieți și fete: aici au sărbătorit Halloween-ul, aici fac vrăji asupra unor obiecte mici. Iată și câștigătorii jocurilor intelectuale cu diplome și deținătorii certificatelor internaționale prestigioase Trinity. "Care este secretul obținerii succesului?", am întrebat-o pe Oxana Zefirova. Și mi-a fost relatată o istorioară detaliată și interesantă despre activitatea studioului și creativitatea pedagogică a fondatoarei acestuia.

Oxana, studierea unei limbi străine la "SelEng Studio" se desfășoară în baza metodei fără traducere. Ce presupunea aceasta?

Ideea e că noi locuim într-un mediu multilingv și din acest motiv nu este corect să grupăm copiii după criteriul limbii vorbite. Cu toate acestea, toți doresc să învețe limba: cum procedăm? Anume în această situație se manifestă metoda comunicativă sau fără traducere, care este de neînlocuit. Predarea de face exclusiv în limba engleză (germană) cu ajutorul asocierilor, gesturilor, imaginilor, utilizării sinonimelor și antonimelor. Aceasta le permite să învețe și să gândească într-o limbă străină. Inițial este formată asocierea "cuvânt-imagine", apoi aceasta se complică și se face legătura "cuvânt-cuvânt", ulterior se transformă în "cuvânt-propoziție". În afară de aceasta, metoda fără traducere reprezintă principiul de bază în selecția manualelor la SelEng Studio.

Ce fel de manuale și materiale didactico-metodice utilizați?

Pentru limba germană, comandăm materiale și manuale din Germania. În cazul limbii engleze — doar din Marea Britanie, dat fiind faptul că școala de limbi de acolo este foarte serioasă și urmează acel principiu metodologic conform căruia materialele didactice trebuie schimbate odată la cinci ani, deoarece viața nu stă într-un singur loc, realiile se schimbă și aceasta se reflectă în mod inevitabil și asupra lexicului, doar limba este un organism viu. Materialele didactice sunt viu colorate și, din punct de vedere didactic, foarte corect redactate: este vorba despre însăși manualul cu CD-Rom și un CD, plus caietul pentru temele de acasă, iar pentru copii este prevăzut și un set de cartonașe didactice.

Adică, cât privește limba engleză se pune accent pe studierea variantei britanice?

Da, drept etalon, dar variantele americană și australiană nu se exclud, acestea intervin în procesul de studiere.

Probabil, profesorilor care activează în cadrul studioului li se impun cerințe înalte.

La drept vorbind, studioul nostru nu are anumite criterii de selectare a cadrelor didactice. Deoarece, pe noi nu ne interesează experiența profesorului, ci potențialul acestuia. În plus: el trebuie să-și iubească necondiționat profesia. Sunt sigură că profesorul trebuie să fie pe aceeași undă cu copiii. Este importantă flexibilitatea, capacitatea de a se comuta în funcție de grupa în care au loc lecțiile, nivelul de cunoaștere a limbii, a vârstei cursanților.

Capacitatea și dorința de a învăța și de a se dezvolta, de asemenea reprezintă unul dintre criteriile fundamentale. Profesorii noștri în mod regulat participă la traininguri de formare profesională, marea majoritatea ale cărora se desfășoară chiar la SelEng Studio. Pe lângă aceasta, există și un orar fix de asistare la lecțiile unui altuia. În cadrul ședințelor cadrelor didactice se determină care profesor și la câte lecții ale colegului la o anumită temă trebuie să asiste. După această au loc discuții detaliate în baza lecțiilor.

Nu obosesc să repet că cartea — este doar "scheletul" cunoștințelor. Pentru a crește "mușchii", este nevoie de un profesor competent și profesionist, care va fi capabil să adapteze manualele ținând cont de cultura națională. În cadrul activității noastre, nu atragem atenție doar la componența grupelor, anotimp și chiar perioada zilei, ci și la atmosfera psihologică a fiecărei grupe.

Avem o echipă minunată de profesori și sunt extrem de recunoscătoare fiecăruia în parte pentru cooperare și pentru contribuția față de SelEng Studio.

Câte persoane sunt în fiecare grupă și prin ce diferă lecțiile organizate la SelEng Studio de cele desfășurate la școală?

În grupă nu sunt mai mult de 10 persoane: profesorul trebuie să-l audă pe fiecare. Copiii lucrează în pereche și în grup, profesorul se află în interiorul procesului de instruire. Nu avem un sistem echivalent cu cel din școlile tradiționale, chiar și așezarea elevilor se face într-un mod diferit, nu în rânduri. Pentru ei este important să se audă reciproc și să discute nu doar cu profesorul.

Profesorul nu are un loc anumit: uneori pedagogul stă în mijlocul grupei, alteori în fața clasei — în funcție de etapa lecției și a temei. Foarte des se practică comunicarea liberă.

În general, în cadrul lecției profesorul are mai multe roluri. El este și lider, și părinte, și dicționar, și enciclopedie, și corector, și purtător al disciplinei. În același timp, este important să fie clar deosebite granițele, pentru a evita demotivarea. Să predai astfel, încât discipolului să nu-i fie frică să greșească, ci să înțeleagă care este rădăcina greșelii. Nu de puține ori, în calitate de "self improvement" înregistrăm discursul elevului la dictafon, încât atunci când ascultă înregistrarea, el singur să poată înțelege unde este greșeala și în ce constă aceasta.

Am elaborat un sistem de selectare a recompenselor și a non-recompenselor, pentru a inspira încrederea că de greșeli nu trebuie să-ți fie frică. Există un sistem de testare, cu scopul verificării cunoștințelor. Acesta este mai mult necesar profesorilor, pentru a vedea ce a fost și ce nu asimilat. Avem un sistem de apreciere — de o sută de procente. La finalizarea cursurilor, discipolii susțin un test final de posesie a patru abilități fundamentale: ascultare, citire, vorbire orală și scrisă.

Principiul de întocmire a testelor este simplu: testul final trebuie să fie mai ușor decât testele curente, iar cele curente — mai ușoare decât exercițiile.

Am întâlnit câțiva adolescenți deghizați în costume pentru spectacolul care urmează să fie prezentat...

Da, dacă doriți — veniți să vizionați spectacolul. Pe lângă cursul de bază, avem multe activități suplimentare — brain-ring, TVC-uri, victorine, jocuri în mafia, spectacole, întruniri neoficiale cu vorbitori nativi ai limbii, Halloween și alte sărbători asemănătoare. Toate acestea sunt gratuite. Pentru o taxă suplimentară, organizăm ateliere de creație în limba engleză. De asemenea, în bază comercială, în fiecare vară organizăm plecări cu scop instructiv pentru elevi în Marea Britanie, acolo copiii se află în mediul lingvistic, încep singuri să diferențieze aspectele vorbirii, accentul.

Ce presupune cursul de bază?

Avem cinci cursuri de bază, în funcție de vârsta discipolilor: vârstă preșcolară (5-6 ani) — 2 nivele; vârstă școlară mică (7-12 ani) — 4 nivele; adolescenți mici (12-15 ani) — 4 nivele; adolescenți mari (14-18 ani) — 4 nivele și adulți (de la 18 ani) — 5 nivele. Lecțiile pentru micuți durează 45 de minute, pentru adolescenți — o oră și zece minute, pentru adulți — o oră și jumătate.

De asemenea, organizăm un curs de vară, alternativ. Acesta nu are legătură cu studiile, nu presupune teme pentru acasă, scopul acestuia este de a fortifica ceea ce a fost studiat în cadrul cursului de bază. Și, de a-i ajuta pe cei noi să se adapteze.

Adulților le propunem serviciul de studiere a limbii engleze și germane acasă, prin intermediul skayp-ului — reprezintă o modalitate foarte populară în rândul oamenilor de afacere. Sunt și lecții individuale, dar fără ieșire; studii corporative. Informații detaliate despre aceasta puteți găsi pe site-ul nostru.

Cum să nu ne rătăcim printre atâtea niveluri?

Înainte de toate, trebuie să menționez că la SelEng Studio este un singur curs — acesta presupune un an de studii a câte două lecții pe săptămână. Un adult are nevoie pentru a învăța o limbă de cel puțin doi ani, adică, să urmeze 2 nivele din 5. Este vorba despre engleza cotidiană (beginners, elementary). Ulterior — motivare, situații de viață etc., puteți merge înainte dacă există necesitatea de a accelera. Nivelul cinci — superior nivelului mediu. Acesta reprezintă engleza specializată..

Dacă ne referim la copii, ei trebuie să-și îmbogățească vocabularul odată cu creșterea. Din acest motiv, în cazul lor nu este posibilă o trecerea bruscă de la un nivel la altul. Cu toate acestea, întotdeauna sunt elevi care prezintă rezultate impresionante, și ei pot trece de la un nivel la altul nu treptat, dar în funcție de succesele obținute.

La admitere, noi organizăm testări și determinăm ce abilități deține începătorul. Neapărat le propunem o lecție de probă, care are două scopuri: copilului să-i placă, iar părinții să observe rezultate. Toate programele noastre de studii sunt aprobate de Ministerul Educației, cu fiecare audient se încheie un contract, în care sunt prevăzute toate condițiile.

Noi permanent suntem gata să explicăm și să demonstrăm în mod clar, pe ce treaptă se plasează audientul în rețeaua de niveluri și cât mai are de parcurs.

La SelEng Studio cursanții sunt pregătiți și pentru examenele internaționale Trinity, FCE, IELTS, TOEFL...

… și pot susține examenele pentru obținerea certificatului internațional "B2" — de fapt, acest examen este cu ușurință susținut de toți cei care au absolvit la centrul nostru cursul de bază pentru adolescenți mari. "B2" reprezintă nivelul examenului național de la bacalaureat. Acesta presupune cunoașterea excelentă a citirii, scrierii, audierii, conversației. Deținătorii certificatului "B2" au dreptul de fi admiși și de a studia în limba engleză la diferite instituții de învățământ din Marea Britanie și alte țări din Europa.

Cât privește celelalte examene pe care le-ați menționat, trebuie să remarc că SelEng Studio este centru certificat de susținere a examenului Trinity în Moldova. Acest examen este susținut atât în formă orală, cât și scrisă. Examinatorii vin o dată pe an din Marea Britanie și efectuează testarea. Celor care au susținut examenul li se oferă un certificat de tip internațional.

Până anul trecut, la SelEng Studio putea fi studiată doar limba engleză, acum s-a mai adăugat și limba germană. De ce nu a fost de la început?

Pentru a preda calitativ, trebuie să fiu competentă în acea limbă, care este predată în cadrul studioului meu. Sunt ferm convinsă de acest lucru. Din acest motiv, cinci ani am predat doar limba engleză. Ulterior, învâțând și limba germană, am simțit că sunt deja competentă, că sunt capabilă să planific programul de studii și orarul.

În acest fel am ales materialele pentru predarea limbii germane, cadrele didactice, iar acum urmăresc succesele pe care le marchează în această ramură SelEng Studio.

Pentru mine competența reprezintă o garanție a calității. Conducătorul trebuie în mod corect să analizeze lecțiile, să contribuie la structurarea acestora, să organizeze traininguri pentru profesori. Doar fiecare școală trebuie să aibă o semnătură proprie.

Ce le-ați recomanda celor, care trebuie să aleagă un curs de limbi străine?

Dat fiind faptul că cursurile reprezintă un serviciu, acestea trebuie selectate cu atenție, fiind acordată prioritate calității. Iar, efectuând alegerea, să aibă încredere și să urmere calea aleasă, atunci rezultatul scontat neapărat va fi obținut.

Sursa: Интернет-портал Semia.md
Îmi place

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Produse și servicii la tema

Vezi harta
  • SelEng Studio Studio de limba engleză

    or. Chișinău, str. Decebal, 139 B, of. 302
    022 63-95-15, 0 676 0-30-53

Comentariul dvs.

Dacă tema abordată v-a trezit interes, puteți să, lăsați un comentariu

Parteneri noi

Cele mai interesante

Teme populare a rubricii «Gastronomia»

Articole populare a rubricii «Gastronomia»