Articolul se referă la temele:

Școlile și liceele din Chișinău. Districte de școlarizare conform vizei de reședință. Buiucani0

Școlile și liceele din Chișinău. Districte de școlarizare conform vizei de reședință. Buiucani

Conform legii, admiterea copiilor în instituțiile de învățământ se efectuează pe criterii teritoriale, în baza sectorului în care locuiesc sau așa-numitelor districte de școlarizare. Începând cu anul trecut, această regulă este strictă.

Să nimerești într-un liceu prestigios "dacă nu faci parte din acel district școlar" este destul de problematic. Districtul de școlarizare — teritoriu arondat unei instituții de învățământ preșcolar, primar sau gimnazial. Anume copiii din districtul școlar corespunzător sunt admiși în primul rând. Doritorilor din alte districte, le rămâne doar să spere că vor mai rămâne locuri libere.

Cum am putea afla la care școală sau liceu din Chișinău se atribuie casa în care avem viza de reședință? Vă prezentăm listele oferite de Ministerul Educației. Atrageți atenție că diviziunea pe districte este juridică, și nu "populară". De exemplu, strada Bănulescu-Bodoni se referă sectorului Buiucani (deși cu toții ne-am obișnuit că este o stradă din Centrul capitalei), iar Grenoble și Costiujeni aparțin sectorului Centru.

De asemenea, menționăm că fiecare adresă se referă la cel puțin două școli — cu predare în limba română și rusă.

În acest articol vă prezentăm instituțiile de învățământ ce se referă la sectorul Buiucani, precum și suburbiile acestui sector. La fel, puteți vedea școlile din sectorul Centru, Ciocana, Râșcani, Botanica.

IP Liceul Teoretic "Mircea Eliade"

Instituția efectuiază școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Columna 105-131, 86-128
Str. Gh. Coșbuc 1, 3, 3a, 7..
Str. Alexandru Cel Bun 47-109; 64-98
Str. Pușkin 11-43, 42-52
Str. Cosmonauților
Str. Bănulescu Bodoni, 19-57, 12-28/1
Str. MItropolit Dosoftei 100,100/5, 106, 110, 13
Str. MItropolit Varlaam 84 - 90
Str. București 66-86; 71-93
Str. Tricolorului
Str. Teatrului
Str. A. Șciusev 64-90
Bd. Grigore Vieru – 6 - 10, 7 - 11
Str. Eugen Doga, toată
Str. Ierusalim
Str. Ștefan cel Mare 148
Str. Anton Pann 1-11, 2-4
Str. Vlaicu Pîrcalab 69-77, 70, 72
Str. Mihai Eminescu 57- 63
Str.31 August 1989, 78, 115-127


Liceul Teoretic "Dante Alighieri"

Instituția efectuiază școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Ion Creangă 82/1-84, 49 - 61
Piața Unirii Principatelor, 1, 3
Str. Alba Iulia - 1-5 impare
Str. Ion Pelivan 17/1, 17/2
Str. Drumul Taberei
Str.Bisericii
Str. Schitului
Str. Porumbrele
Str. Voevozilor
Str. Toporașilor
Str. Vasile Lupu 28-52, 25-107
Str. Rariște
Str. Durlești
Str. Grîului
Str. Dragomirna
Str. Toamnei
Str. Codreanu
Str. Cornului – toată strada
Str. Roșiorilor
Str. Ghioceilor
Str. Humulești
Str. Alexandrescu G
Str. Codreanu G
Str. Constituției
Str. Vovințeni


Instituția Publică Liceul Teoretic "Alexandru Pușkin"

Instituția efectuiază școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Petru Movilă, 39-41- impare, pare- toate
Str. Mitropolit Dosoftei 85-99, 100-134
Str. Serghei Lazo 7-19, 36-48
Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 148-182, 103-133
Str. Toma Ciorbă 32-42
Str. Tricolorului
Str. Teatrului
Str. Bănulescu Bodoni 41-47
Str. Maria Cibotari 39-61, 20-30
Str. 31 august 1989-96, 98. Impare -137-145
Str. București 106-148
Str. A. Coropceanu pare – toate, impare 13-19
Str. Columna 121-161


Liceul Teoretic "Vasile Vasilache"

Instituția efectuiază școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt -115 - 159, 166 - 192B
Str. M. Dosoftei de la 112 -142; 85-103
Str. S. Lazo - de la 4-46, 3-17
Str. Columna 133-195
Str. P. Movilă
Str. 31 August 1989 de la 80-pînă la sfîrșit; de la 129 pînă la capăt
Str. A. Corobceanu
Str. Sfatul Țării - de la str. Columna pînă la str. Alexei Mateevici
Str. Șciusev 92-108, 63-149
Str. M. Kogălniceanu 58-92, 67-93
Calea Ieșilor 1-15
Str. C. Stere
Str. Prunului
Str. Plămădeală
Str. G. Iablocichin
Str. A. Lăpușneanu
Str. Bucuriei
Str. A. Mateevici 62-86,71-119
Str. M.Viteazul 1,2
Str. T. Ciorba
Str. Zăvoiului
Str. Caișilor
Str. H.Coandă
Str. Cantonului
Str. A. Pușkin 1-9
Str. Maria Cebotari –toată
Str. Nicolae Iorga 4-16/9; 1-9
Str. Bănulescu Bodoni -1-17, 2-10
Str. București 88-108, 101-117


Liceul Teoretic cu Profil Real "Mihai Marinciuc"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Florești
Str. A. Marinescu
Str. Murelor
Str. I. L. Caragiale 29-34
Str. Sucevița 34/2, 36/2, 36/3, 36/4, 38/1, 38/2, 27-39
Str. I. Pelivan 28-36
Str. Lipcani
Str. Bacău
Str. Paris 45-53/3, 36-40/3
Str. Perilor
Str. Alba - Iulia 7-23
Str. Gh. Tofan
Str. Junimii
Str. M. Viteazul
Str. Tudor Vladimirescu 18-60
Str. Dacilor
Str-la Dacilor
Str.Murilor


Liceul Teoretic "I.S. Neciui Levițki"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Vișinilor
Str. Sălcuța, toate
Str. I. L. Caragiale, toate
Str. V. Coroban
Str. N. Costin 1-57, 2-46
Str. Paris - toată
Str. I.Callimachi
Str. A. Xenopol
Str. N. Bălcescu
Str. Alba - Iulia 2-182, 1-73
Str. Sucevița toată
Str. Ion Creangă 39-67, de la 22 pînă la capăt
Str. Ion Pelivan
Str.S. Rahmaninov
Str. I. Neculce de la 10 pînă la capăt; de la 7 pînă la capăt
Str. A. Donici
Str. Gavriil Muzicescu - toată
Str. George Călinescu
Str. V. Belinschi 59 – 101 - impare; de la 40 pînă la sfîrșit
Str. Suceava
Str. Ion Aldea Teodorovici
Str. O. Ghibu 1-9
Str. V.Stroescu
Str. Virtuții
Stradelele: Vișinilor, Coroban, V. Pogor
Str. A. L. Marinescu
Str. Gheorghe Tofan
Str. Florești
Str. Lipcani
Piața Unirii Principatelor 1-3
Str. Brîncoveanu
Str. Bacău
Str. S. Cujbă
Str. Spicului
Str. Dacilor
Str. Șetfan Neaga de la 58 pînă la sfîrșit de la 63 pînă la sfîrșit
Str. Ion Livescu
Str. Lisabona
Str. Dumitru Caraciobanu
Str. D. Timonu
Str. Topîrceanu
Str. Ștefan Luchian
Str. Vasile Lupu de la 30-… numai numerele pare
Str. Eugeniu Coca 45-57
Str. Iona Radu 24, 26


Liceul Teoretic "N. V.Gogol"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Sfatul Țării 1-33, 2-18
Str. Serghei Lazo 2-34
Str. Alexandru Pușkin 1-21
Str. Maria Cibotaru 1-37, 2-18
Str. Bănulescu Bodoni 1-35, 2-16
Str. 31 August 1989, 78-82, 115-135
Str. I. Corobceanu1-11
Str. București 66-90, 69-111
Str. A.Șciusev 66-104, 65-109
Str. M. Kogălniceanu 58-92, 67-93
Str. Alexei Mateevici 60-84, 77-115
Str. N. Iorga
Str. Columna 121-195, 172-182


Liceul Teoretic "Anton Cehov"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Onisifor Ghibu -2-4
Str. Codrilor 8, 10, 10/1, 10/2
Șos. Balcani 2-8
Str. L.Deleanu toată
Str. Alba - Iulia 184-206/1, 75-115
Str. A. Păduraru
Str. La Răscruce
Str. Ioan Botezătorul
Str. Mușatinilor
Str. Ion Buzdugam
Str. Basarabilor
Satul Dumbrava din com. Trușeni
Str. Drumul Vilelor
Str. M. Sadoveanu
Str. Mihai Boț
Str. Sf. Gheorghe
Str. Buiucani


Liceul Teoretic cu Profil de Arte "Ion și Doina Aldea Teodorovici"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:
Blocuri locative
Str. Buiucani
Str. E.Coca - toată
Str. Nicolae Costin 1-55, 2-46
Str. M.Lătărețu
Str. Barbu Lăutaru
Str. V.Belinschi toată
Str. Ciprian Porumbescu
Str. Piotr Ceaicovschi
Str. Primăverii
Str. George Enescu
Str. Ioana Radu
Str. T.Ciobanu
Str. Șt. Neaga toată
Str. Ion Creangă 2-80, 9-47, inclusiv 49/3
Str. Serghei Rahmaninov - toată
Str. Ion Neculce
Str. Ion Aldea Teodorovici
Str. A.Donici
Str. Muzicescu
Str. D. Caraciobanu
Str. Lisabona
Str. P. Ștefănucă
Str. I. Livescu
Str. D. Timonu
Str. Alba Iulia 2-166
Str. Ion Luca Caragiale 1-28 pare și impare
Str. Vasile Coroban 1-17, 2-20
Str. Paris 1-43, 2-34
Str. G. Călinescu
Str. N. Bălcescu 1-11, 2-16
Str. Suceava 110-152-pare și impare
Str. V.Stroescu
Str.Ion Pelivan 2-24, 1-15
Str.V. Pogor
Str. A. Xenopol 2-16,1-19
Str. Ion Calimachi 1-15, 2-14
Str. Virtuții
Str. Vișinilor toată
Str. Sălcuța
Str. Topîrceanu
Str. Calea Ieșilor 1-11
Str. Maria Tănase


Instituția Publică Liceul Teoretic "Petru Rareș"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Onisifor Ghibu 1, 1/1, 2,2/2,2/3, 3, 5
Str. Vasile Coroban 19 – 41, 18-32
Str. Nicolae Bălcescu de la 18-32;13 -23
Str. Suceava 154/1, 154/2 -pînă la sfîrșit toate numerele pare
Str. Nicolae Costin 57-65/3
Str. Sucevița 16,18,18/1, 11,13, 15


Instituția Publică Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Alba - Iulia 168-194/3, 75, 75/1, 75/2,75/2a, 75/3, 75/8, 75/20, 75/22
Str. Onisifor Ghibu 4, 7, 7/1,7/2, 7/3
Str. I. Calimachi 16-pînă la sfîrșit; de la 17- pînă la sfîrșit
Str. Alexandru Xenopol 21- pînă la sfîrșit, de la 18 pînă la sfîrșit
Str. Vasile Coroban de la 34 pînă la sfîrșit, de la 43 pînă la sfîrșit
Str. Liviu Deleanu nr. 2,4
Str. Suceava 155- pînă la sfîrșit
Str. Sucevița 20, 22/1,22/2, 28-3234/2


Instituția Publică Liceul Teoretic "Liviu Deleanu"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Alba - Iulia 77, 77/2, 77/5, 77/6, 77/15, 77/17, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, , 85/2, 87/1, 87, 87/2, 89, 89/2, 89/3,89/4, 91, 91/1, 93, 93/2, 97, 97/1, 97/2, 101, 105, 113, 113/3, 113/5, 115, 196-206/1
Str. Balcani 2-8
Str. L. Deleanu 1, 3, 5, 7, 9, 11 (impare)
Str.Mușatinilor
Str. Basarabilor
Str. Ion Buzdugan
Str. Angela Păduraru
Str-la Angela Păduraru
Satul Dumbrava din com Trușeni
Str. Drumul Vilelor
Str. M. Sadoveanu
Str. Mihai Boț
Str. La Răscruce
Str. Ioan Botezătorul
Str. Sf. Gheorghe
Str. Buiucani


Liceul Teoretic Durlești

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Tudor Vladimirescu 1-59, 1-46,1,3,5,7,9,13,15,62, 71 (pînă la sfîrșit)
Str. Hîrtoapelor
Str. Cișmelelor 1-53, 2-54
Str. Mihai Sadoveanu 2-96, 1-95
Str. 27 August 1-99
Str. Livezilor 1-70
Str. Gribov 2-32, 1-45,4,4/1,6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 8/3
Str. Eminescu 1-40
Str. Păcii 1-27
Str. Florilor 1-35
Str.Vasile Alexandri
Str. Viilor
Str. Burebista
Str. Șoimilor
Str. Marinescu
Str. Boris Glavan
Str. C.Brîncoveanu
Str. Chimiștilor
Str. Hotinului
Str. Timișoara
Str. Sfîntul Gheorghe
Str. Ștefan Vodă 2-76, 1-99
Str-la Rezistenței
Str. H.Tobultoc
Str-lele Vovinteni I, II, III
Str. Renașterii
Str-la Renașterii
Str. Teiului
Str. Stejarului
Str. Dumbrăvii
IPL "Dumbrava"
Str. Decebal
Str. Podgorenilor
Str. Sf. Andrei
Str. Codrilor
Str. Valea Babei
Str. Calea Unirii
Str. Rezistenței
Str-la Cișmelelor
Str-la N. Gribov
Str-la Livezilor I, II
Str-la Ștefan Vodă I, II
Str. Toma Alimoș
Str. Cibotaru
Str. Nicolae Sulac
Str. Dealul Morilor


Instituția Publică Liceul Teoretic "Hуperion"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din comuna Durlești:

Blocuri locative
Str. Testemițeanu
Str. Gr. Ureche
Str. Gribov de la 34, de la 47
Str. Iași
Str. P. Rareș
Str. M. Costin
Str. Căpriana
Str. Fățărilor
Str. V. Lupu
Str. I. Soltîs
Str. Rediul-Mare, str-la
Str. Rediul-Mic, str-la
Str. Izvoarelor, str-la
Str. N. Milescu-Spătarul, str-la
Str. Gh. Asachi
Str. A. Mateevici, str-la
Str. Alexandru cel Bun, str-la
Str. Livezilor de la 49, de la 72
Str. L. Damian
Str. Ștefan Vodă de la 78, de la 101
Str. M. Eminescu, de la 42
Str. Păcii de la 29
Str. Podgorenilor
Str. Cartușa
Str. Dimo
Str. D. Cantemir
Str. I. Creangă
Str. M. Sadoveanu de la 97, 98
Str. 27 August de la 50, 101
Str. Caucazului
Str. G. Muzicescu
Str. Mitr. Dosoftei
Str. A. Donici
Str. Viilor
Str. P. Movilă
Str. Decebal
Str. Răzeșilor
Str. Ruhuleanca
Str. Atelierelor
Str. Cantinei
Str. Plopilor, str-la
Str. Budăi
Str. Slavira
Str. Tineretului
Str. Sf. Andrei
Str. M. Odatiuc
Str. A. Orlov
Str. Ruhuleanca


Gimnaziul nr. 86

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Str. Vasile Lupu 2-28, impare –toate
Str. G.Alexandrescu
Str. Șt. Neaga 1-57, 2-56
Str. E.Coca 1-41, 2-22
Str. Buiucani
Str. M.Lătărețu
Str. Piotr Ceaicovschi
Str. T. Ciobanu
Str. Primăverii
Str. Maria Tănase
Str. Barbu Lăutaru
Str. George Enescu
Str. Ciprian Porumbescu
Str. Ioana Radu pare 2-22; impare – toate
Str. Ion Creangă 9-35(impare)
Str. Ghioceilor
Str.Dragomirna
Str. Toamnei
Str. Codreanu
Str. Cornului
Str. Belinschi 2-38, 1-21
Str. Vovințeni
Str. Roșiorilor
Str. Drumul Taberei
Str.Bisericii
Str.Izvoarelor
Str.Voevozilor
Str. Toporașilor
Str. Grîului
Str. Schitului
Str. Durlești
Str. Rariște
Str. Humulești


Școala Primară – Grădiniță nr. 91 "Antonin Ursu"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Calea Eșilor 41-73
Str. Drumul Crucii, de la 71 la sfîrșit și 66 pînă la sfîrșit
Str. Țărînei, de la 62 pînă la sfîrșit și de la 57 pînă la sfîrșit
Str. Bariera Sculeni toate numerele pare
Str. Ghidighici
Str-la Călărași
Str. Golia
Str. Călărași de la 50 pînă la sfîrșit, de la 49 pînă la sfîrșit
Str. Torino
Str. Milano de la 58 și de la 5 pînă la sfîrșit
Str. I.Pruncul


Instituția Publică Liceul Teoretic "Principesa Natalia Dadiani"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Calea Ieșilor 13-39, 8-16/3
Str. Drumul Crucii 1-69, 2-64
Str. Țărînii 2-60, 1-55
Str. Bariera Sculeni - numerele impare
Str. 27 Martie 1918
Str. Trușeni
Str. Mesager
Str. Călărași 2-48, 1-47
Str. Milano 2-56, 1,3
Str. Trei Crai
Str. Florile Dalbe
Str. Ion Neculce, numere impare


Liceul Teoretic "Antioh Cantemir"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din districtul:

Blocuri locative
Calea Eșilor - toată
Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 190-202, 135-199
Str. Drumul Crucii
Str. Trei Crai
Str. Sirețului
Str. Țărînei
Str. Milano
Str. Călărași
Str. 27 Martie 1918
Str. Trușeni
Str. Mesager
Str.Torino
Str. Golia
Stradela Călărași
Str. Constantin Stere
Str. Alexei Mateevici-113-119
Str. M. Kogălniceanu 90, 92
Str. Șciusev 11-106
Str. București 117, 119
Str. Mitropolit Petru Movilă 1-29
Str. Mitropolit Dosoftei de la 136 pînă la sfîrșit
Str. Bariera Sculeni
Str. A. Lăpușneanu
Str. M. Viteazul
Str. Ion Creangă 2-20-pare
Str. Coca 24-30
Str. Ștefănucă
Str. Prunului
Str. Iablocichin
Str. Bucuriei
Str. 31 august 1989, 147-…; 100-…
Str. Toma Ciorba 2-26, 1-…
Str. Cantonului -16-72
Str. Lazo 1-5
Str. A. Plămădeală
Str. Columna 162-190, impare de la 169 pînă la sfîrșit
Str. H. Coandă
Str. Caișilor
Str. Zăvoiului
Str. Ion Neculce 1-5
Str. Ghidighici


Liceul Teoretic "Trușeni"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din satul Trușeni:

Blocuri locative
Str. Vasile Alecsandri
Str. Serghei Lazo
Str. Ștefan cel Mare și Sfînt
Str-la Ștefan cel Mare și Sfînt
Str. Iurie Gagarin
1-str-la Iurie Gagarin
2- str-la Iurie Gagarin
3- str-la Iurie Gagarin
4- str-la Iurie Gagarin
Str. Vasile Lupu
3- str-la Vasile Lupu
4- str-la Vasile Lupu
Str. Basarabia
1- str-la Basarabia
2- str – la Basarabia
Str. Strășeni
Str. Boris Glavan
Str-la Boris Glavan
Str. Valnova
Str. Alexandru Donici
Str-la Alexandru Donici
Str. 31 August 1989
1 str-la 31 August 1989
2- str – la 31 August 1989
3- str-la 31 August 1989
Str Mărțișor
Str Ion Neculce
Str Dacia
Str-la Dacia
Str Gh. Madan
Str Dimitrie Cantemir
Str.Gheorghe Vodă
Str. Ioan Vodă
Str. Trandafirilor
Str. Livezilor
1 str-la Livezilor
2- str – la Livezilor
3- str-la Livezilor
Str.Dragoș Vodă
Str.Alecu Russo
Str. Codreanu
Str. C. Stamati
Str. Riev
Str-la Kiev
Str. Ion Soltîs
1- str-la Ion Soltîs
2- str-la Ion Soltîs
Str. Morilor


Gimnaziul nr. 99

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din satul Trușeni:

Blocuri locative
Str. Basarabia
Str. Vasile Lupu
Str. 27 August
Str. Frunze
Str. Dimitrie Cantemir
Str. Alexandru cel Bun
Str. Tinereții
Str. Miron Costin
Str. Dosoftei
Str. 9 Mai
Str. 1 Mai
Str. Constantin Stere
Str. Alexei Mateevici
Str. Ion Creangă
Str. Mihai Eminescu
Str. Vladimir Precup
Str. Chișinău
Str. Vasile Cibotaru
Str. Viilor
Str.Voluntarilor
Str. Grigore Ureche
Str. Gheorghe Asachi
Str. Decebal
Str. Meșterul Manole
Str. Răzeșilor
Str. George Coșbuc
Str. Ghidighici
Str. Mircea cel Bătrîn
Str. Cireșar
Str. Spicului
Str. Doina
Str. Traian
Str Dumbrava
Str. Hîrtoape


Gimnaziul nr. 65

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din s. Condrița.Gimnaziul nr. 51 "Gheorghe Malarciuc"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din orașul Vatra.Gimnaziul "Ion T. Costin"

Instituția efectuează școlarizarea obligatorie a copiilor din satul Ghidighici.

Sursa: Интернет-портал Semia.md
Îmi place

Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.

Comentariul dvs.

Dacă tema abordată v-a trezit interes, puteți să, lăsați un comentariu

Parteneri noi

Cele mai interesante

Teme populare a rubricii «Educația și munca»

Articole populare a rubricii «Educația și munca»