Leaderland 2

Leader School

Leader School: de la 8:00-12:30 și de la 8:00-17:30.

MATEMATICĂ

Unele dintre pricipalele activități la vârsta preșcolară, cu un rol important în formarea și dezvoltarea personalității copiilor, sunt activitățile cu conținut matematic.

În cadrul activităților cu conținut matematic, copiii însușesc conceptele prematematice (formă, culoare, mărime, lungime, poziții spațiale), învață utilizarea numerelor, cifrelor, unităților de măsură prin folosirea unui vocabular adecvat, recunoașterea, denumirea, construirea și utilizarea formelor geometrice, dezvoltarea capacității de a stabili relații spațiale, temporale, cauzale și a capacității de rezolvare a problemelor. De asemenea, în cadrul acestor activități copiii învață să numere, să efectueze operații simple de adunare și scădere și chiar să compună singuri probleme simple.

LITERATURĂ

Educația literar-artistică a preșcolarului se axează pe dimensiunea formativă a textului literar, contribuind la familiarizarea copiilor cu structura limbii române, cu bogăția și expresivitatea ei, prin însușirea de cuvinte și expresii plastice noi, construcții rimate și ritmate, zicale, proverbe și structuri gramaticale corecte.

Poveștile și povestirile sunt cele mai îndrăgite activități dirijate în instituțiile preșcolare, care satisfac nevoia de cunoaștere și de afectivitate a copiilor, dezvoltă stări și manifestări comportamentale pozitive, le stimulează imaginația și creează cadrul optim de comunicare.

ENGLISH

La vârsta preșcolară copiii învață prin activități amuzante și plăcute. Tocmai de aceea la Leader Land orele de engleză sunt organizate și desfășurate interactiv și distractiv. Astfel copilul poate să asimileze ușor pronunția, vocabularul, gramatica limbii engleze, în mod natural.

Instrumentele noastre „magice”: jocuri didactice, ultimele noutăți în tehnologie-softuri educaționale și activități special create pentru tabla interactivă, diverse materiale vizuale, manuale și caiete de lucru(cu suport audio și video).

ARTĂ VORBIRII

În cadrul activităților noastre de dezvoltare a vorbirii, copiii dobândeasc capacitatea de a comunica cu cei din jur, de a-și exprima în mod inteligibil impresiile, ideile. Prin cuvânt îl învățam pe copil să se străduiască mintal, să găsească un răspuns la întrebările adresate. În acest mod se contribuie la dezvoltarea concomitentă a gândirii și limbajului, la creșterea capacităților de cunoaștere, la largirea sferei de cunoaștere, la dezvoltarea vocabularului, la mărirea posibilităților de exprimare.

ABC

Limbajul include, pe lânga vorbire și ascultare, citirea și scrierea. Diferitele întâlniri cu limbajul și semnificațiile lui îl fac pe copil să dorească să scrie și să citească. Acest lucru nu inseamnă că copiii scriu și citesc. Copilul este pregătit să scrie și să citească atunci când nivelul de maturitate și experiența de limbaj pe care o are confirmă acest lucru.

CMCE (Cunoașterea mediului și cultura ecologică)

Mediul înconjurător în care copiii își desfășoară activitatea, prin variatele lui aspecte, constituie un prilej permanent de influențare asupra personalității acestora. Mai întâi de toate, mediul ambiant oferă copilului posibilitatea de a veni mereu în contact cu ceva nou pentru el, care îi stârnește curiozitatea, dorința de a-l cunoaște,

Răspunzând la întrebările preșcolarilor, cadrul didactic le explică fenomenele respective în raport cu capacitatea lor de înțelegere. Astfel, orizontul de cunoaștere al copiilor se îmbogățește treptat, ceea ce permite să înțeleagă că plantele și animalele au nevoie de anumite condiții de dezvoltare (hrană, căldură, lumină, adăpost), că trebuie îngrijite de om; sau că fiecare fenomen este rezultatul unei cauze, că fenomenele sunt legate între ele și depind unele de altele. Înțelegerea treptată, pe baza cunoștințelor transmise de cadrul didactic, a fenomenelor naturii, a interdependenței dintre ele, a cauzelor care le-au provocat, contribuie din plin la însușirea de către copii a unor elemente științifice despre natură.

EU ȘI SOCIETATEA

"Fiecare copil pe care îl educăm este un cetățean pe care îl câștigăm." Victor Hugo.

Domeniul socio-uman include omul, modul lui de viață, relațiile cu alți oameni, relațiile cu mediul social, ca și modalitățile în care acțiunile umane influențează evenimentele. În cadrul acestui domeniu se dorește ca preșcolarii să înțeleagă ființele umane angrenate în construirea propriului viitor și propriei lumi, trăind viața de zi cu zi. Totodată, este important ca preșcolarii să înțeleagă faptul că situațiile prezente își au originile în situații din trecut, să observe similarități sau diferențe între oameni sau evenimente, să își imagineze viața în alte perioade istorice.

ARTA PLASTICĂ

Activitățile de artă plastică îi ajută pe copii să-și dezvolte expresivitatea, astfel încât să poată interpreta liber și creativ lucrări plastice.

În cadrul activităților de artă plastică, copiii experimentează diferite tehnici de lucru, materiale folosite la crearea unor lucrări de artă, precum și ustensilele necesare și regulile de lucru cu acestea.

ARTA MUZICALĂ

Orele de muzică se axează pe întroducerea celor mici în lumea sunetelor, a ritmului și a deprinderii cu acestea într-o manieră atrăgătoare și adaptată vârstei lor. De asemenea activitățile de muzică au în vedere și dezvoltarea abilităților muzicale la copii și familiarizarea lor cu instrumentele muzicale.

Lucrătorul muzical are ca suport tehnic un echipament muzical modern și bogat.

COREGRAFIA

Orele de coregrafie ajută copiii să-și formeze și dezvolte mobilitatea corporală, să-și îmbunătățească condiția fizică fără efort fizic exagerat. În cadrul activităților copiii lucrează în echipă cât și cu partener, deci ei învață să colaboreze mai bine, să-și perfecționeze tehnica mișcării. Prin jocuri de ritm și dinamică, copiii își dezvoltă auzul muzical și învață să îmbine elementele tehnice de dans cu detaliile artistice sugerate de melodia audiată.


Dacă ați observat o greșeală sau o inexactitate în text anunțați-ne.